DOM-A - Sobna vrata

Dezeni sobnih vrata

Za Vas smo pripremili više vrsta sobnih vrata od različitih materijala. Sobna vrata radimo po mjeri, željenoj boji, različitim dimenzijama štoka sa ili bez stakla.

Ulazna vrata

Ulazna Alu i PVC vrata

Pomoćna vrata

Pomocna vrata